CHO THUÊ XE HOA CƯỚI
+ Thuê xe hoa cưới 5 chỗ
+ Thuê xe hoa cưới 7 chỗ
+ Thuê xe hoa cưới 16 chỗ

CHO THUÊ XE THEO THÁNG
+ Thuê xe theo tháng 5 chỗ
+ Thuê xe theo tháng 7 chỗ
+ Thuê xe theo tháng 16 chỗ

CHO THUÊ XE HÀNH HƯƠNG
+ Thuê xe hành hương 7 chỗ
+ Thuê xe hành hương 16 chỗ
+ Thuê xe hành hương 29 chỗ

CHO THUÊ XE DU LỊCH
+ Thuê xe du lịch 5 chỗ
+ Thuê xe du lịch 7 chỗ
+ Thuê xe du lịch 16, 29, 45 chỗ

FORTUNER 7 CHỔ 2017
+ Liên hệ/ Ngày

TOYOTA FORTUNER
+ Liên hệ/ Ngày

SAMCO 29 CHỔ 2018
+ Liên hệ/ Ngày

INOVA 7 CHỔ 2017
+ Liên hệ/ Ngày

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE TẠI QUẢNG NGÃI

Cam kết xe chính chủ - Không qua cò lái